[Spce-user] Call Forward issue

Robert Cuaresma rcuaresma at telcon.es
Fri Apr 22 04:24:30 EDT 2016


Hi Andrew, thank you for the reply. 

I don't have proxy.cfg.customtt.tt2 file. Can I create a new file with this name and add the lines that you have attached? 

Saludos, 
Robert Cuaresma
Dpto. Ingeniería de Clientes 

C/ Balmes 8, 3ª Planta – Despacho 6
Ripollet  (08291) – Barcelona
Tel: (34) – 936929595
e-mail: rcuaresma at telcon.es
web: www.telcon.es
**AVIS**
Li informem que les seves dades personals que hi puguin constar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer propietat de TELCON, SA amb la finalitat de gestionar la relació negocial que ens vincula i informar-li dels nostres productes i serveis. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, es pot dirigir per escrit a: TELCON, SA, Carrer BALMES nº 8 Pis: 3 Pta.: 6, 08291, RIPOLLET, BARCELONA.
En el cas que no desitgin rebre més informació sobre els serveis que oferim pot enviar-nos un missatge a la següent adreça de correu electrònic: telcon at telcon.es  
Aquest missatges es dirigeix exclusivament al seu destinatari o pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si vostè no és el destinatari indicat, resta notificat de que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.
Si ha rebut aquest missatge per error, preguem ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció.


-----Mensaje original-----
De: Andrew Pogrebennyk [mailto:apogrebennyk at sipwise.com] 
Enviado el: viernes, 22 de abril de 2016 9:00
Para: Spce-user <Spce-user at lists.sipwise.com>
CC: Robert Cuaresma <rcuaresma at telcon.es>
Asunto: Re: [Spce-user] Call Forward issue

On 04/21/2016 05:54 PM, Robert Cuaresma wrote:
> I have a problem with Call Forwarding on 2.8 version because I obtain 
> a cause="[line 011] SIP syntax error".
> 
> In the ngrep-sip trace I see in line 11 of the invite that User-Agent 
> is null and I think that’s the problem. I’m in true? In affirmative 
> case, how can I solve it? Thanks a lot!

Indeed, it seems we did not backport the fix for CF to 2.8. Could you please edit your
/etc/ngcp-config/templates/etc/kamailio/proxy/proxy.cfg.customtt.tt2 and make the attached changes? I think there are no official updates for 2.8 any longer.

Regards,
Andrew
More information about the Spce-user mailing list