[Spce-user] Delete Trusted Source from a terminate subscriber

Robert Cuaresma rcuaresma at telcon.es
Tue Jan 16 10:07:21 EST 2018


Hi!

How can I delete a Trusted Source from a deleted Subscriber? I have 
configured a Subscriber with my public IP like a Trusted Source, and 
then, I delete it. The problem is that this Trusted Source has not been 
deleted from database because when I create another Subscriber without 
Trusted Source configured, SipWise continuous Trusting my public IP.

I hope you can help me. Thanks a lot!!

-- 
Saludos,
Robert Cuaresma - TELCON, S.A.
**AVIS**Li informem que les seves dades personals que hi puguin constar 
en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer propietat de 
TELCON, SA amb la finalitat de gestionar la relació negocial que ens 
vincula i informar-li dels nostres productes i serveis. Si desitja 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, es pot 
dirigir per escrit a: TELCON, SA, Carrer BALMES nº 8 Pis: 3 Pta.: 6, 
08291, RIPOLLET, BARCELONA.En el cas que no desitgin rebre més 
informació sobre els serveis que oferim pot enviar-nos un missatge a la 
següent adreça de correu electrònic: telcon at telcon.es 
<mailto:telcon at telcon.es> Aquest missatges es dirigeix exclusivament al 
seu destinatari o pot contenir informació privilegiada o confidencial. 
Si vostè no és el destinatari indicat, resta notificat de que la 
utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en 
virtut de la legislació vigent.Si ha rebut aquest missatge per error, 
preguem ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i 
procedeixi a la seva destrucció.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.sipwise.com/mailman/private/spce-user_lists.sipwise.com/attachments/20180116/02621b0d/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Robert_Cuaresma.png
Type: image/png
Size: 16591 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.sipwise.com/mailman/private/spce-user_lists.sipwise.com/attachments/20180116/02621b0d/attachment.png>


More information about the Spce-user mailing list